Flexible translation services

Toimitusjohtajan tervehdys

päivi

Elimme vuotta 2000. Erityisesti ympäristöalalla vallitsi voimakkaasti kasvanut käännöstarve, ja laadukkaille käännöspalveluille tuntui muutoinkin olevan kysyntää. Olin itse tuolloin juuri valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani englannin kääntäminen ja tulkkaus. Siispä perustin käännöstoimiston.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa tuotti tulosta ja toiminta lähti käyntiin hyvin. Onnistuin luomaan ensimmäiset asiakaskontaktini, joista suurin osa on säilynyt aina näihin päiviin asti. Erityisesti ympäristöalan erikoisosaaminen poiki töitä.

Nyt ovat ajat ja mittasuhteet muuttuneet. Tänä päivänä käytössämme on monipuolinen alihankkijoiden, natiivikielentarkastajien ja oikolukijoiden sekä eri alojen asiantuntijoiden verkosto, joka pystyy palvelemaan laadukkaasti ja joustavasti alkaen pienistä käännöstarpeista aina suuriin projekteihin saakka. Työmenetelmiä kehitetään jatkuvasti ja laatujärjestelmää päivitetään aina tarpeen vaatiessa. Luomme asiakaskohtaisia sanastoja sekä käännösmuisteja ja varmistamme näin terminologian yhteneväisyyden. Parhaan laadun takaamiseksi kääntäjät kääntävät äidinkieleensä päin tai käännökset natiivitarkastetaan. Myös oikoluettavat tekstit tarkistetaan aina syntyperäisten lukijoiden toimesta.

Tekniikan kehitys vaatii paljon myös käännöstoimistolta. Ohjelmistot kehittyvät, asiakkaille luodaan käännösmuisteja sekä sanastoja eri formaateissa, siirrytään verkkolaskutukseen jne. Tämän kaiken on tietenkin tapahduttava tietoturvallisessa ympäristössä. Olemme alusta asti pyrkineet vastaamaan myös asiakkaiden teknisiin vaatimuksiin.

Vuosien saatossa Translatinki on profiloitunut luotettavaksi ja joustavaksi yhteistyökumppaniksi ja kanta-asiakaskunta on kasvanut kattamaan yrityksiä sekä julkishallinnon yhteisöjä laidasta laitaan. Perinteisten käännös- ja terminologiapalvelujen rinnalle ovat sittemmin nousseet monipuoliset kieli-, teksti- ja viestintäpalvelut, joiden avulla asiakkaamme ovat saaneet selviä säästöjä. Ulkoistaminen tehokkaasti ja ammattimaisesti toimivalle kumppanille onkin yleensä myös taloudellisesti kannattavaa. Tehokkuus takaa kilpailukyvyn. Tästä kielivät useat viime aikoina voitetut tarjouskilpailut.

Vaikka paljon onkin vuosien varrella muuttunut, olen pyrkinyt ylläpitämään samaa asiakaslähtöistä ajattelutapaa, joka oli käytössä ensi hetkistä lähtien. Joustavuus tulee varmasti olemaan kilpailuvalttimme jatkossakin.

allekirjoitus

Päivi Perasto
toimitusjohtaja
Translatinki Oy