Flexible translation services

Projektipäällikön tervehdys

sari

Ennen Translatinkia toimin käännöstieteen tutkijana ja tein Joensuun yliopistolle väitöskirjan, joka käsitteli käännössuomen erityispiirteitä. Jatko-opinnoissani ja tutkimustyössäni perehdyin erityisesti suomen kielelle ominaisiin lauserakenteellisiin ja tekstuaalisiin piirteisiin ja siihen, miten kääntäminen prosessina vaikuttaa niihin. Olen erikoistunut opinnoissani käännöstieteen ja suomen kielen lisäksi viestintään ja terminologiaan.

Uusien, monipuolisten kieli-, teksti- ja viestintäpalvelujen myötä Translatinki ei ole enää vain käännöstoimisto vaan myös paljon muuta. Siitä on tullut laadukas viestintäyritys, joka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä asiantuntijapalveluja. Tekstin- ja kielenhuoltopalvelumme kattavat tekstien sanastollisen, rakenteellisen ja tyylillisen editoinnin. Otamme aina asiakkaan toiveet ja tekstien käyttötarkoituksen huomioon –luovuutta tietenkään unohtamatta. Lopputuloksena on luettavuudeltaan ja ymmärrettävyydeltään sujuva, jämäkkä ja toimiva kokonaisuus.

Yritysimagon kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota yrityssisältöjen ja -viestinnän laatuun ja siinä kannattaa hyödyntää asiantuntijaa. Tarjoamme myös tekstineuvontaa ja -arviointia, jotka voivat olla tarpeen vaikka tieteellisen tutkielman tai julkaisun tuottamisessa. Myös pöytälaatikkokäsikirjoitukset ovat tervetulleita meille kommentoitaviksi.

allekirjoitus

Sari Eskola
Projektipäällikkö, suomen kielen asiantuntijapalvelujen vastaava