Flexible translation services

Tekstin- ja kielenhuollon asiantuntijapalvelut

Olemme suomen kielen asiantuntijaorganisaatio. Tuotamme monipuolisia tekstin- ja kielenhuollon asiantuntijapalveluita. Oikoluemme ja stilisoimme esimerkiksi suomenkieliset:

- kirjeet
- esitteet
- raportit
- tiedotteet
- sopimukset
- vuosikertomukset
- yritysuutiset ja -lehdet
- tekniset käyttöohjeet
- Internet-sivustot
- opinnäytetyöt
- koulutus- ja esitelmämateriaalit
- artikkelit

• Pidämme huolen, että oikeinkirjoitussääntöjen ja -suositusten lisäksi teksti vastaa sanastollisesti, rakenteellisesti ja tyylillisesti kyseisen erikoisalan ja tekstityypin konventioita ja normeja. Teksti muokataan aina alkuperäistä tekstiä ja kirjoittajaa kunnioittaen.

• Editoimme yritysten uudistusta kaipaavat vakiotekstit, esim. kirje- ja sopimuspohjat.

• Tarjoamme tekstiarviointia ja kirjoitusohjausta. Oikeakielisyyden ja kirjallisen tason valvomisen lisäksi annamme tarvittaessa palautetta ja ohjeita, jotka auttavat kielellisessä ilmaisussa ja tekstin tuottamisessa.