Flexible translation services

Käännöspalvelut

Työkielemme ovat suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska ja venäjä. Tarjoamme myös oikolukua kyseisille kielille. Olemme erikoistuneet suomenkielisten tekstien (esim. tieteelliset tekstit) oikolukuun.

Yleisaiheisten tekstien lisäksi erikoisosaamisalueitamme ovat mm:

* kaupunki- ja liikennesuunnittelu, arkkitehtuuri
* kunta-alan muut sektorit
* luontomatkailu
* ympäristötieteelliset tekstit
* opetusala
* markkinointitekstit (esim. esitteet ja www-sivustot)
* sopimustekstit.

Sanastopalvelut

Laadimme yrityskäyttöön erikoisalojen sanastoja (suomi–englanti–suomi). Haluamme auttaa yritystä parantamaan viestinnän laatua määrittelemällä alan keskeiset termit ja niiden englannin- tai suomenkieliset vastineet. Valmis sanasto auttaa kommunikoimaan yhteneväistä terminologiaa ja käsitteistöä käyttäen, jolloin yrityksen ulkoinen ja sisäinen viestintä, sisältöjen tuottaminen ja kääntäminen sujuvat helpommin sekä edullisemmin.