Flexible translation services

Översättningstjänster

Vi arbetar med språken finska, engelska, svenska, tyska, franska och ryska. Vi erbjuder även korrekturläsning av texter på de aktuella språken.

Utöver allmänspråkliga texter arbetar vi med bl.a. följande specialområden:

*stads- och trafikplanering, arkitektur
*övriga sektorer inom det kommunala området
*naturturism
*miljövetenskapliga texter
*utbildning
*marknadsföring (t.ex. broschyrer och webbsidor)
*avtalstexter.