Flexible translation services

Vår kundkrets

År av arbetserfarenhet har gjort oss till specialister på terminologin inom framför allt natur och miljö samt undervisningssektorn på alla våra arbetsspråk. Vi har gjort översättningar till bland annat de största städerna i Finland.

Nedan följer några exempel på våra kunder:

Arkitekturmuseet
Arktiska aromer rf
A-Insinöörit Oy
Befolkningsförbundet
Birkalands tolkcentral
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
Finlands Arkitektförbund SAFA
Finlands miljöcentral
Foodwest Oy
Forststyrelsen
Helsingfors stad
Humanistiska yrkeshögskolan Humak
ICT Elmo Oy
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Miljöministeriet
Nokia stad
Tammerfors stad
Tavastehus stad
Uleåborgs stad
Wild Lapland Products Oy
Åbo yrkeshögskola