Flexible translation services

Översättningsbyrå med flexibel service

Språk- och översättningsbyrå Translatinki Oy

Att översätta handlar inte bara om att översätta ord. Den som utför arbetet måste veta exakt vem som ska läsa översättningen och hur de förstår den. Hänsyn måste tas till att läsaren har en annan kulturell bakgrund än den som läser den ursprungliga texten. Arbetet kräver även kunskap, noggrannhet, kreativitet, erfarenhet och uthållighet. Det är viktigt att översättare, språkgranskare och korrekturläsare har utbildning i yrket och att vi använder den nyaste tekniken.

Allt detta hör till våra starka sidor. Detta har ett stort antal kunder lagt märke till, såväl storföretag som olika aktörer inom den kommunala och statliga sektorn. Vi har även ett smidigt samarbete med kunderna.

När du väljer Translatinki till att utföra dina språk- och översättningsuppdrag kan du vara säker på att ditt företags översättningar – både små och större projekt – alltid tas om hand av professionella översättare. Kontakta oss och fråga efter våra förmånliga priser.

Välkommen till Translatinki Oy:s webbplats!

Netskola Oy har gett vår webbplats en ny design och layout. På webbsidorna hittar du förutom vårt serviceutbud även bl.a. information om vår kundkrets.

Läs mer